Nieuws

sep
3

Limburgse Stimuleringsprijs Mens en Cultuur geopend voor instellingen en evenementen

Tot en met 26 september 2014 kunnen aanmeldingen worden ingediend voor de Limburgse Stimuleringsprijs Mens en Cultuur. Dit initiatief van de provincie Limburg is bedoeld voor gesubsidieerde culturele instellingen of evenementen, die er in 2013 in zijn geslaagd om op creatieve wijze meer bezoekers te trekken en meer eigen inkomsten te verwerven. Er zullen in totaal vijf prijzen worden uitgereikt. De hieraan verbonden geldbedragen variëren van € 2.500 tot € 30.000.

De Stimuleringsprijs Mens en Cultuur wil structureel gesubsidieerde instellingen en evenementen in Limburg stimuleren om een groter en gevarieerder publiek van bezoekers te bereiken.

Bovendien bevordert de prijs het cultureel ondernemerschap. De vergroting van het publieksbereik wordt gekoppeld aan het genereren van meer eigen inkomsten door deze structureel gesubsidieerde culturele instellingen en evenementen, bijvoorbeeld door meer entreegelden, sponsoring van het bedrijfsleven, fondsenwerving (niet zijnde van de overheid), etc. Hierdoor krijgen culturele instellingen en evenementen de financiële ruimte om nog betere en aantrekkelijkere producties, collecties en tentoonstellingen te realiseren.

De Stimuleringsprijs moet de culturele instelling of het culturele evenement waarderen dat er het beste in is geslaagd dit te bereiken. De prijs is dus een stimulans voor de cultuursector.

De prijs heeft twee categorieën:
• Drie prijzen zijn voor culturele instellingen of evenementen die structureel (minimaal 2 jaar achtereenvolgens) een overheidssubsidie van minimaal € 15.000 per jaar ontvangen. Het betreft een eerste prijs van € 30.000, een tweede prijs van € 12.500 en een derde prijs van € 5.000;
• Daarnaast zijn er twee prijzen voor culturele instellingen of evenementen die structureel, minimaal 2 jaar achtereenvolgens, een overheidssubsidie tot € 15.000 per jaar ontvangen. De eerste prijs heeft een waarde van € 5.000 en de tweede prijs een waarde van € 2.500.

Terug naar overzicht