Nieuws

sep
3

Limburg wijzigt regelingen cultuur en bovenlokale evenementen

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten enkele subsidieregelingen gewijzigd vast te stellen. Het betreft de Nadere Subsidieregels Cultuur 2014-2016 en de Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2012-2015. Van beide regelingen worden de aanpassingen binnenkort gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

Met de Nadere subsidieregels cultuur 2014-2016 biedt de provincie Limburg financiële ondersteuning in drie programmalijnen, zoals omschreven in het Beleidskader Cultuur 2013 - 2016: Cultuur voor iedereen, Natuurlijk Cultuur en Cultuur verdient het.

Met de Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2012-2015 wil de provincie Limburg grootschalige evenementen met een bovenlokale uitstraling op het gebied van (volks-)cultuur, sport en muziek, die in belangrijke mate worden georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers en die door de recessie minder sponsoren kunnen aantrekken en daardoor financieel in de knel raken, toch laten plaatsvinden.

Terug naar overzicht