Nieuws

sep
3

Kandidaten gezocht voor Boekman Dissertatieprijs voor Kunst- en cultuurbeleid (€ 10.000)

In 2015 zal de derde Boekman Dissertatieprijs worden uitgereikt. De prijs is bedoeld om belangwekkende resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek in een bredere kring van potentiële gebruikers te verspreiden, met het doel om de kwaliteit van het cultuurbeleid te verhogen. De Boekmanstichting en NWO-Geesteswetenschappen hebben de prijs, waaraan een bedrag is verbonden van € 10.000, in 2009 ingesteld. De prijs wordt eens in de drie jaar uitgereikt.

Naast de financiële bijdrage besteedt het tijdschrift Boekman in het jaar volgend op de uitreiking aandacht aan (het thema van) de winnende dissertatie. In aanmerking komen dissertaties aan Nederlandse universiteiten die de maatschappelijke context en de bestuurlijke omgeving van kunst en cultuur belichten. Dissertaties uit de jaren 2012, 2013 en 2014 dingen mee naar de prijs van 2015.

De Boekman Dissertatieprijs is vernoemd naar Emanuel Boekman, die op 6 juni 1939 als eerste in Nederland promoveerde op de relatie tussen overheid en kunst.

Terug naar overzicht