Nieuws

sep
3

Inhoudelijk raamwerk afgerond voor aangekondigde NWO call Smart Urban Regions of the Future

NWO publiceert naar verwachting dit najaar een call binnen het programma Smart Urban Regions of the Future (SURF). Een schrijfteam heeft afgelopen zomer gewerkt aan een programmastudie voor SURF. Ter voorbereiding op het nieuwe programma moet de inhoudelijke koers van het onderzoek bepaald worden. De studie geeft een eerste uitwerking van uitdagingen voor onze stedelijke regio’s en dient daarnaast als raamwerk voor toekomstige onderzoeksprojecten.

De looptijd van het programma zal waarschijnlijk 2014-2020 zijn. De schrijfgroep die de programmastudie opgesteld heeft, bestaat uit Frank van Oort (Universiteit Utrecht), Marianne Linde (TNO), Geert Teisman (Platform31, Erasmus Universiteit Rotterdam) en Bert van Wee (TU Delft). Het Nederlandstalige document is hier te vinden als PDF. Een Engelse vertaling zal binnenkort verschijnen.

Het programma SURF is een initiatief van de departementen van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), NWO en Platform31 en past binnen het kennisinitiatief
‘Verbinden van Duurzame Steden’ (VerDuS).

Terug naar overzicht