Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
3

Online consultatie Voorbereidingen Programma NWE 2014-2020 geopend

De Europese Commissie heeft voor de programmaperiode 2014-2020 ‘thematische doelstellingen’ en ‘investeringsprioriteiten’ voorgesteld. Elk samenwerkingsprogramma moet, uitgaande van de specifieke territoriale behoeften van het betrokken gebied, maximaal vier thematische doelstellingen kiezen. De NWE-lidstaten afgesproken om zich in de komende periode op de volgende drie thematische doelstellingen te concentreren: 
• TD1. Innovatie: versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie;
• TD4. Energie: steun voor de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken;
• TD6. Milieu: bescherming van het milieu en bevordering van efficiënte omgang met hulpbronnen.

Voor iedere thematische doelstelling (TD) moet een beperkt aantal investerings-prioriteiten (IP) worden vastgesteld. Per investeringsprioriteit moeten specifieke doelstellingen (SD) en resultaatindicatoren worden geformuleerd die zijn afgestemd op de specifieke territoriale behoeften. De keuze van de investeringsprioriteiten, de formulering van de specifieke doelstellingen en de selectie van indicatoren zijn op dit moment belangrijke punten van discussie. De NWE lidstaten nodigen geïnteresseerden uit om via een online enquete een bijdrage te leveren aan deze discussie. De enquête kan worden ingevuld tot 13 september 2013. In het najaar van 2013 zal een formele raadpleging worden gehouden. En op 14 november 2013 tijdens het jaarlijkse evenement in Roubaix (FR) is er ook ruimte voor uw persoonlijke input.

Terug naar overzicht