Nieuws

aug
3

Derde aanvraagperiode Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten geschrapt

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de beleidsregels voor het Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2019-2021 aangepast.

Besloten is de derde aanvraagperiode voor kleine activiteiten, die van 15 januari 2021 tot en met 1 oktober 2021 open zou staan, te schrappen.

Aanleiding voor deze wijziging is dat in 2019 en 2020 een groot aantal projectvoorstellen is ontvangen. Door de beperkt beschikbare subsidiemiddelen leidde dit tot het uitputten van het subsidieplafond door aanvragen die de eerste 24 uur na openstelling van beide ronden binnen kwamen en werd het merendeel van de aanvragen zonder inhoudelijke beoordeling afgewezen.

Omdat dit voor alle betrokkenen een onbevredigende werkwijze is, is besloten het budget van € 500.000 dat aanvankelijk beschikbaar was voor een derde ronde ter beschikking te stellen aan het Nederlandse postennetwerk in het buitenland ten behoeve van mensenrechtenprojecten. Op deze wijze blijft de doelstelling van het Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten om specifieke ruimte te bieden aan organisaties voor projecten van beperkte omvang in stand.

Terug naar overzicht