Nieuws

aug
3

Subsidie voor hernieuwbare energie en energiebesparing in Overijssel weer geopend voor aanvragen

Van 1 augustus tot en met 17 september 2018 kunnen organisaties, ondernemingen, gemeenten en waterschappen in Overijssel weer subsidie aanvragen voor investeringen, gericht op hernieuwbare energie en energiebesparing. Hiervoor is een subsidieplafond vastgesteld van € 1 miljoen. De bijdrage is maximaal 30% van de subsidiabele kosten, tot ten hoogste € 200.000 per aanvraag, met uitzondering van zonne-energie.

Voor zonne-energie is de subsidie maximaal 15% van de subsidiabele kosten, tot ten hoogste € 100.000 voor zonne-energie en maximaal € 200.000 voor de totale aanvraag. 

 

Alleen volledig ingediende aanvragen zullen in behandeling worden genomen. Projecten, die tot en met 31 augustus 2018 worden verzonden, worden door de provincie op volledigheid getoetst. Geadviseerd wordt dan ook om de aanvragen vóór deze datum in te dienen. 

De beoordeling heeft de vorm van een tender. Alle ingediende, volledige aanvragen worden in een prioriteitsvolgorde geplaatst, op basis van een bepaalde score. De score wordt bepaald op basis van wegingscriteria. 

Terug naar overzicht