Nieuws

aug
3

Subsidie Herbestemming en sloop Fryslân eind september 2018 weer geopend voor aanvragen

De tweede tranche van de Subsidieregeling herbestemming en sloop Fryslân 2018 zal naar verwachting eind september 2018 worden geopend voor aanvragen. Dat maakt de provincie op haar website bekend. Deadline voor het indienen van aanvragen wordt 28 december 2018. Er wordt ruim € 1 miljoen beschikbaar gesteld. De regeling zal op een aantal punten worden gewijzigd.

Met de Subsidieregeling herbestemming en sloop Fryslân 2018 wil de provincie het herbestemmen van panden naar andere functies of het slopen van panden stimuleren, om zo de woon- en leefomgeving in dorp en stad te verbeteren. Het subsidieplafond voor de eerste tranche werd echter voortijdig bereikt, waardoor de regeling tijdelijk moest worden gesloten. 

 

Details over de nieuwe openstelling en de aanpassingen zullen officieel bekendgemaakt worden in het Provinciaal blad. Daarnaast zal de informatie op de website worden geplaatst. 

Terug naar overzicht