Nieuws

aug
3

Overijssel maakt nieuw openstellingsbesluit bekend voor POP3 subsidie

Van 3 tot en met 28 september 2018 kan er in Overijssel subsidie worden aangevraagd voor de Regeling investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven. De regeling is tevens op een aantal punten gewijzigd. Het subsidieplafond bedraagt € 1 miljoen. Het is één van de maatregelen uit POP3, de subsidie voor plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020.

De subsidie kan worden verstrekt voor de verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven in de provincie Overijssel. De bijdrage is:

  • 100% voor administratieve en juridische procedurekosten, voorbereidingskosten en investeringen voor inpassingsmaatregelen; en
  • 40% van de kosten voor investeringen om kavels beter bereikbaar of bewerkbaar te maken. 

Aanvragen, die voor subsidie in aanmerking komen, worden gerangschikt op een geografisch criterium: projecten moeten gelegen zijn in het geografische gebied Staphorst. Daarnaast vindt rangschikking plaats op basis van efficiëntie: de totale kosten per geruilde hectare landbouwgrond. Voor de totale kosten per geruilde hectare landbouwgrond kunnen 0 tot en met 5 punten worden gehaald. Projecten met het hoogst aantal punten komen als eerste voor subsidie in aanmerking. Bij projecten met gelijke scores wordt gekeken naar de projecten met de hoogste afzonderlijke score(s) per criterium. Indien projecten dan nog steeds gelijk scoren, volgt waardering op het een na hoogst gewaardeerde criterium. Wanneer er dan nog geen onderscheid te maken is, wordt tussen de overgebleven projecten geloot. 

Terug naar overzicht