Nieuws

aug
3

ZonMw publiceert oproep Visuele beperking en GGz-problematiek

Bij ZonMw kunnen tot en met 3 oktober 2017 aanvragen worden ingediend voor de oproep Visuele beperking en GGz-problematiek. Doel is de zorg voor mensen met een visuele beperking én psychische/psychiatrische problemen te verbeteren door het aanpassen van diagnostische en screeningsmethoden en/of interventies. Door samenwerkingsverbanden te vormen, stimuleert het programma ook sector- en domeinoverstijgende netwerkvorming en samenwerking en een goede verbinding tussen praktijk en wetenschap.

De doelgroep bestaat uit mensen met een visuele beperking én psychische/psychiatrische problemen. Deze problemen kunnen zodanig ernstig zijn dat betrokkenen langdurig of blijvend opgenomen moeten worden in een instelling. De problematiek kan ook zodanig zijn dat die met kort durende interventies behandelbaar is. Bij mensen met een visuele beperking en psychische problemen kan het gaan om:

  • cliënten van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) met psychische problemen, die een bijkomende visuele beperking hebben;
  • cliënten met visuele problematiek, die door hun visuele beperking psychische problemen krijgen (bijv. depressie);
  • cliënten waarbij er visuele stoornissen zijn ten gevolge van psychische problemen (conversie).

Aanvragen kunnen op één of verscheidene van genoemde groepen cliënten zijn gericht. Mensen met, naast de visuele beperking en psychische problemen, een ernstige verstandelijke en/of ernstige auditieve beperking horen niet tot de doelgroep. Mensen met ook een lichamelijke beperking wel.

 

Er is een budget van € 450.000 beschikbaar voor de oproep. De maximale bijdrage is € 225.000 per project. De looptijd per project is ten hoogste twee jaar. In aanmerking voor subsidie komen onderzoekers en professionals die werkzaam zijn bij een Nederlandse organisatie (bijv. universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstellingen, kennisinstituten, zorginstellingen). 

 

Als u een samenwerking wil met één of meer van de zorginstellingen binnen het visuele veld moet u een overleg rond de intentieverklaring uiterlijk 1 september 2017 starten. Geadviseerd wordt om overleg met eventuele betrokken GGz-instellingen ook per 1 september te starten.

Terug naar overzicht