Nieuws

aug
3

Nieuwe openstellingen voor Kansen voor West II voor fieldlabs en proof of concept financiering

In samenwerking met de provincie Noord-Holland en de Gemeente Amsterdam zal de Managementautoriteit Kansen voor West op 29 augustus 2017 een call openstellen voor Proof of Concept Financiering. In samenwerking met de provincie Zuid-Holland wordt op 1 september een tweede call voor fieldlabs geopend. De huidige openstelling voor innovatie van de provincie Noord Holland zal per 29 augustus worden gesloten.

Voor de tweede openstelling voor fieldlabs Zuid-Holland is € 4 miljoen beschikbaar. De eerste openstelling leverde voorstellen op die bijna voldoende punten scoorden. Zij kunnen nu weer worden ingediend. Daarnaast zijn nieuwe voorstellen welkom. In tegenstelling tot de eerste openstelling is het nu geen tender, maar een “first come first serve” openstelling. De call is bedoeld voor fieldlabs die een bijdrage leveren aan de transitie naar de zogeheten Next Economy. Hierbij gaat het om de inzet van nieuwe technologieën zoals robotisering, 3D-printing, big data en sensortechnologie. Met name fieldlabs die deze technologieën inzetten voor de sterke (groei)sectoren in Zuid-Holland worden uitgenodigd om een voorstel in te dienen. Daarnaast moet het project een bijdrage leveren aan de versterking van de regionale samenhang en aandacht besteden aan de aansluiting met het onderwijs. Ook moet er sprake zijn van een samenwerking tussen het MKB en kennisinstellingen. 

 

Voor de openstelling voor Proof of Concept Financiering stellen de provincie Noord Holland en Amsterdam samen € 5 miljoen beschikbaar. De subsidiebijdrage is maximaal 40%. Uw voorstel moet naadloos aansluiten op het ex-ante kapitaal marktonderzoek voor financiering van innovatief MKB met als titel: “Bedrijven die het vermogen hebben door te groeien. Financiering innovatief MKB in RIS 3-sectoren in de Noordvleugel”. Klik hier voor het betreffende onderzoek. Daarnaast moeten de voorstellen passen binnen het beleid van de provincie Noord-Holland: Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019, de Watervisie 2016-2019 en het Uitvoeringsprogramma Beleidsagenda Energietransitie Noord-Holland 2016-2020. 

 

Meer informatie over deze calls kunt krijgen bij het steunpunt Noord-Holland en het steunpunt Zuid-Holland

Terug naar overzicht