Nieuws

aug
3

Europese goedkeuring voor ERA PerMed

De Europese Commissie heeft op 28 juli 2017 het voorstel voor een Europees Onderzoeknetwerk op het terrein van personalised medicine, ERA PerMed, goedgekeurd. Het netwerk wil de samenwerking tussen Europese onderzoekfinanciers versterken en toepassingsgericht onderzoek voor personalised medicine versnellen. ZonMw neemt ook deel aan ERA PerMed.

Uitgangspunt is het Actieplan voor personalised medicine dat door het International Consortium for Personalised Medicine IC PerMed is opgesteld. Dit Actieplan vloeit voort uit het strategische onderzoek en innovatie agenda voor personalised medicine die was opgesteld door het CSA PerMed waarin ZonMw werkpakketleider was. Een van de belangrijkste activiteiten van het nieuwe ERA-net is het uitzetten van Joint Transnational Calls for proposals. De 1e Joint Transnational Call wordt begin 2018 verwacht.

 

ERA-PerMed start in het najaar van 2017. Klik hier voor meer informatie.

Terug naar overzicht