Nieuws

aug
3

Stand van zaken budget OP OOST op 1 augustus 2016

De Managementautoriteit van het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland (OP OOST), heeft een overzicht gepubliceerd met de stand van zaken van het nog beschikbare budget per 1 augustus 2016. Op 3 mei sloot de tender voor Grote R&D samenwerkingsprojecten (3.3). Op dit moment staat de regeling nog open voor R&D-projecten (3.1), Stimuleren proeftuinen (3.4) en Stimuleren cluster- en netwerkactiviteiten (3.5). In de provincie Overijssel wordt voor regelingen Stimuleren proeftuinen, Cluster- en netwerkacitiviteiten gericht op algemene innovatie en R&D-projecten gericht op koolstofarme innovatie geadviseerd om geen aanvragen meer in te dienen. Voor Cluster- en netwerkactiviteiten gericht op koolstofarme innovatie in de provincie Overijssel is er mogelijk nog ruimte in het budget. Dit laatste geldt ook voor het budget voor R&D-projecten gericht op algemene innovatie in beide provincies. Voor de overige onderdelen is nog genoeg ruimte binnen het beschikbare budget. Klik hier voor het overzicht plafond overschrijding per 1 augustus 2016.
 
Met het programma OP OOST ondersteunen beide provincies het MKB direct bij productontwikkeling. Productvernieuwing is de basis voor behoud en vergroting van de concurrentiekracht en daarmee voor behoud van werkgelegenheid in Oost-Nederland.

Terug naar overzicht