Nieuws

aug
3

Gewijzigde openstelling voor natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft een vijfde wijziging gepubliceerd van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016. Het gaat om een gewijzigde openstellingsperiode. Deze is met een maand opgeschoven en loopt nu van 1 tot en met 30 september 2016 in plaats van 1 tot en met 31 augustus 2016. Noord-Brabant wil een beter leefklimaat creëren voor de (bedreigde) flora- en fauna in het agrarisch gebied. Ook wil de provincie de bufferfunctie van het agrarisch gebied richting aangelegen natuurgebied versterken. In aanmerking voor subsidie komen verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid bestaande uit landbouwers en andere grondgebruikers van landbouwgrond. Ze kunnen aanvragen indienen voor projecten die zich richten op het behouden en versterken van diverse soorten leefgebieden. 

Terug naar overzicht