Nieuws

aug
3

Vijf oproepen binnen programma 'Kwaliteit forensische zorg'

Tot en met 21 augustus 2015 kunnen binnen het programma 'Kwaliteit forensische zorg' projectvoorstellen worden ingediend voor vijf (onderzoeks)oproepen. Instellingen die een inkoopcontract hebben met de Directie Forensische Zorg (DForZo) komen in aanmerking voor het indienen van voorstellen. Onderzoeksinstituten en universiteiten kunnen ook een projectvoorstel indienen, zolang een instelling die forensische zorg inkoopt bij DForZo hoofdindiener is.


Het programma 'Kwaliteit forensische zorg' (KFZ) is in 2011 gestart, omdat de forensische zorgsector gezamenlijk wil werken aan de verdere ontwikkeling van de kwaliteit en transparantie van de zorg. Dit moet de positie van de sector versterken. Binnen het project KFZ werkt het forensische zorgveld gezamenlijk aan het verhogen van de kwaliteit en effectiviteit van de behandelingen met als doel betere zorg en een veiliger samenleving. Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) verzorgt de projectcoördinatie.
De volgende oproepen zijn opengesteld:

Instrument vaststellen beveiligingsniveau bij indicatiestelling: het beschikbare budget bedraagt maximaal € 50.000 (het benodigde budget is afhankelijk van de zwaarte van het validatieonderzoek dat uitgevoerd zal worden);
Antisociaal gedrag en problematisch middelengebruik: het beschikbare budget bedraagt € 55.000;
Handvatten voor de uitvoeringspraktijk van het Forensisch Psychiatrisch Toezicht: het beschikbare budget bedraagt maximaal € 30.000;
State of the art en best practice controle op middelengebruik: het beschikbare budget bedraagt maximaal € 25.000;
Inschatten van risicofactoren en functioneringsniveau bij LVB: het beschikbare budget bedraagt maximaal € 100.000.

Voor iedere oproep geldt dat de twee tot drie indieners met de beste projectvoorstellen het verzoek ontvangen om het projectvoorstel nader uit werken en opnieuw in te dienen. Op basis van deze aanvragen vindt de eindbeoordeling plaats en wordt de call met het hiervoor vrijgemaakte budget aan één partij toegekend.

Terug naar overzicht