Nieuws

aug
3

Sectorplan Metalektro: budget van-werk-naar-werk-trajecten uitgeput

Het A+O Fonds Metalektro meldt dat momenteel geen aanvragen meer kunnen worden ingediend voor de Regeling van-werk-naar-werk-trajecten. Vanwege de grote belangstelling voor de regeling is het budget inmiddels volledig besteed. Het A+O Fonds onderzoekt momenteel de mogelijkheden of er een vervolg aan dit project gegeven kan worden.

Regionale samenwerkingsverbanden, van minimaal twee metalektrobedrijven en met betrokkenheid van sociale partners, konden 50% cofinanciering aanvragen op de uitvoering van van-werk-naar-werk-trajecten. Met deze VWNW-trajecten wordt beoogd werknemers, die om welke reden dan ook het bedrijf moeten verlaten, te begeleiden naar ander werk in of buiten de sector. Het zesde en (voorlopig) laatste tijdvak voor het indienen van projectvoorstellen was geopend tot en met 31 juli 2015.

De VWNW-trajecten maken deel uit van het sectorplan voor de metalektro. Zie hier voor het complete aanbod van maatregelen uit het sectorplan.

Terug naar overzicht