Nieuws

aug
3

Sectorplan Metaalbewerking: looptijd verlengd

Het Sectorplan Metaalbewerking bevat diverse maatregelen om de arbeidsmarkt in de branche te versterken en het technisch vakmanschap te vergroten. Het ministerie van SZW stelde in mei 2014 een subsidie van 17,2 miljoen beschikbaar voor het sectorplan. De looptijd van het plan zou oorspronkelijk eindigen op 31 augustus 2015. Verschillende maatregelen zouden daarmee komen te vervallen, terwijl nog niet alle subsidie was benut. Het ministerie heeft een verzoek tot verlenging nu gehonoreerd.

Het O&O Fonds voor de Metaalbewerking (OOM) is belast met de uitvoering van het sectorplan. OOM heeft ook de toegekende verzoek tot verlenging van het sectorplan ingediend. Ondernemingen in de kleinmetaal hebben daarom nu langer de mogelijkheid om kosteloos gebruik maken van het volgende aanbod:

Cursusaanbod voor praktijkopleiders: OOM heeft een speciaal cursusaanbod samengesteld, gericht op de professionaliteit van de praktijkopleider. OOM vergoedt de opleidingskosten tot een maximum van € 1.000 per praktijkopleider tot 31 december 2015;
Kennis Houvast!: Met dit adviestraject wordt in kaart gebracht welke kennis in bedrijven verloren dreigt te gaan door het vertrek van een ervaren medewerker en geadviseerd hoe deze kennis voor het bedrijf te behouden. Voor 9 juni 2016 kunnen nog 30 bedrijven kosteloos deelnemen aan een Kennis Houvast!-traject. Kennis Houvast!-trajecten kunnen worden aangevraagd bij een regiomanager;
Skillsmanager voor bedrijven: De Skillsmanager voor bedrijven is een handige applicatie om personeels- en opleidingsbeleid naar een hoger plan te tillen. OOM biedt tot 6 juli 2016 100 bedrijven kosteloos de gelegenheid om hulp te krijgen bij de implementatie ervan.

Terug naar overzicht