Nieuws

aug
3

Nog ruim 110 miljoen beschikbaar voor cofinanciering sectorplannen

Tot en met 15 september 2015 is de derde tranche opengesteld van de Regeling cofinanciering sectorplannen. Voor deze tranche is een budget van 150 miljoen beschikbaar. Inmiddels zijn dertien (regionale) sectorplannen ingediend in dit tijdvak. De plannen worden nu beoordeeld door het ministerie van SZW. Met de ingediende plannen is een bedrag van 40 miljoen gemoeid, waarmee er nog ruim 110 miljoen beschikbaar is voor projecten om mensen weer aan het werk of aan ander werk te houden.

Het doel van de sectorplannen is om werklozen en werknemers die bedreigd worden met ontslag, te begeleiden naar een baan in een sector waarin nu een tekort is aan werknemers. Subsidie kan worden verstrekt voor een sectorplan dat een analyse bevat van de sectorale, regionale of intersectorale situatie en problematiek, met een daaruit voortvloeiende cofinancieringsaanvraag van maximaal 50%. Een sectorplan moet worden opgesteld en uitgevoerd door een samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband bestaat altijd ten minste uit een werkgeversorganisatie en een werknemersorganisatie. Bij regionale sectorplannen kunnen ook provincies en (centrum)gemeenten een actieve rol spelen. Naast het initiëren van een plan en partijen samenbrengen kunnen zij een plan ook financieel faciliteren.

Terug naar overzicht