Nieuws

aug
3

Nieuwe NWO call Innovatieve publiek-private samenwerking in ICT voor KIEM-projecten geopend

Bij NWO kunnen tot en met 6 oktober voorstellen worden ingediend voor de derde ronde voor KIEM-projecten binnen het onderzoeksprogramma Innovatieve publiek-private samenwerking in ICT (IPPSI). NWO Exacte Wetenschappen (EW) ondersteunt de Roadmap ICT met dit onderzoeksprogramma specifiek voor publiek-private samenwerking in ICT. Een Kennis-Innovatie Mapping (KIEM)-project is gericht op wederzijdse kennismaking van een bedrijf met één of meer kennisinstellingen.

Er wordt op voorhand geen onderwerp uitgesloten, mits het onderzoek bijdraagt aan wetenschappelijke vernieuwing op de thema’s uit de Roadmap ICT. Het is van belang dat vraaggestuurd onderzoek en innovatie worden versterkt. De toepassing daarvan kan gevonden worden in alle topsectoren. De Roadmap ICT doorsnijdt immers meerdere topsectoren. Actieagenda’s uit de andere topsectoren kunnen als inspiratiebron dienen voor het toepassingsgebied.

Aanvragen worden ingediend door een onderzoeker namens een consortium dat bestaat uit minimaal één private partner en minimaal één kennisinstelling. Subsidie voor KIEM bedraagt minimaal € 15.000 en maximaal € 75.000. Het budget voor deze oproep is € 300.000. Klik hier voor de calltekst.

Terug naar overzicht