Nieuws

aug
3

Limburg wijzigt plafond en indientermijnen voor subsidie inrichting landelijk gebied

Met de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied 2015 e.v. (SILG) kan de provincie Limburg subsidie verstrekken voor verschillende activiteiten, gericht op onder meer landbouw en natuur. Beide hoofdstukken zijn opgebouwd uit verschillende paragrafen. In april 2015 werd voor de SILG een overzicht van subsidieplafonds en indientermijnen vastgesteld. Een aantal bedragen en indientermijnen zijn aangepast.

Van het hoofdstuk Landbouw is het subsidieplafond verlaagd naar € 150.000. De indientermijn is verlengd: er kunnen aanvragen worden ingediend tot en met 1 oktober 2015.

De openstelling van de paragrafen 'Samenwerking: Ondernemersgroepen voor toepassing en innovatie in de landbouw (uitrol)', 'Excellent produceren', 'Herstructurering ontwikkelingsgebieden glastuinbouw Noord-en Midden Limburg', 'Communicatie' en 'Dialoog met betrekking tot bedrijfsontwikkeling'
is met terugwerkende kracht gewijzigd in 1 februari in plaats van 1 januari 2015. Er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend.

Alle andere indiendata en subsidieplafonds voor 2015 zijn ongewijzigd gebleven.

Terug naar overzicht