Nieuws

aug
3

Derde ronde Take-off opent 1 september

De derde ronde van Take-off, een programma voor het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de wetenschap, is van 1 september tot en met 28 september 2015 geopend voor voorstellen. Onderzoekers die zich willen voorbereiden op een aanvraag, kunnen bovendien op 3 september deelnemen aan een informatiemiddag over Take-off bij NWO in Den Haag. Hier zal onder meer informatie worden gegeven over de mogelijkheden om financiering aan te vragen. Ook wordt hier algemene informatie geboden over de call en worden valorisatieprojecten gepresenteerd. Tevens zullen er starters en ervaringsdeskundigen aanwezig zijn om hun ervaringen te delen. Het programma gaat op 3 september om 14.00 uur van start, met inloop vanaf 13.30 uur. Om logistieke redenen worden deelnemers aan de middag gevraagd hun komst door te geven via y.vanscharenburg@stw.nl.

Take-off is een programma dat zich richt op academische innovatieve starters. Take-off stelt middelen ter beschikking voor financiering van de vroege fase (vroegefasefinanciering) van innovatieve nieuwe bedrijvigheid. Het betreft proof-of-principle-/proof-of-concept-financiering waarbij het gaat om commerciële toepassing van innovatieve kennis en de start van bedrijvigheid op basis van kennisinnovaties uit de kennisinstellingen. Het kan gaan om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord.

Take-off is een wetenschapsbreed programma en staat dus open voor aanvragen uit alle wetenschapsgebieden (techniek/beta, life sciences en alfa/gamma). Medewerkers van STW, NWO en ZonMw zijn betrokken bij de uitvoering. Het programma kent twee onderdelen: haalbaarheidsstudies en vroegefasetrajecten.

Terug naar overzicht