Nieuws

jul
3

Regeling Duurzame innovatieve scheepsbouw gewijzigd én weer open

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de regeling Duurzame innovatieve scheepsbouw (DIS) gewijzigd én een nieuwe openstelling voor de regeling bekendgemaakt.

De meest opvallende wijzigingen in de regeling zijn doorgevoerd om te regelen dat de toekenning van subsidies voortaan plaatsvindt op basis van rangschikking van de aanvragen op basis van diverse criteria (tenderprocedure), in plaats van op volgorde van binnenkomst. De belangrijkste reden hiervoor is dat daardoor veel beter op basis van de kwaliteit van de aanvragen kan worden beoordeeld.

Met behulp van de nieuwe rangschikkingscriteria worden aan een project voortaan meer punten toegekend naarmate:

  • het innovatiegehalte van het scheepsbouwinnovatieproject hoger is;
  • de bijdrage van het scheepsbouwinnovatieproject aan de verduurzaming van de scheepvaart groter is;
  • de economische potentie en toepassingsmogelijkheden van het scheepsbouwinnovatieproject groter zijn;
  • de kwaliteit van de aanvraag beter is.


De nieuwe openstelling loopt van 15 juli tot en met 6 oktober 2020. Voor deze periode is een budget van € 4,6 miljoen beschikbaar.

EZK laat verder weten dat de regeling in 2020 één keer wordt opengesteld, maar van plan te zijn de regeling in 2021 en 2022 twee keer per jaar open te stellen, waardoor er vrijwel altijd op korte termijn een moment is om een aanvraag in te dienen. De keuze om de regeling in 2020 slechts één keer open te stellen is in overleg met de sector gemaakt, aldus het ministerie.

Over de regeling
Het doel van de regeling is het stimuleren van innovatieve manieren om verduurzaming in de scheepsbouw te realiseren. In aanmerking voor subsidie komen scheepswerven die een scheepsbouwinnovatieproject willen uitvoeren dat een bijdrage levert aan duurzame ontwikkeling.

Een te ondersteunen project moet een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling op één of meerdere van de volgende gebieden: emissievermindering, geluid, duurzame levenscyclus en/of duurzame inzetbaarheid. De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 1.250.000.

Terug naar overzicht