Nieuws

jul
3

Overijssel maakt diverse verhoogde en nieuwe subsidieplafonds bekend

De provincie Overijssel heeft een aantal verhoogde en nieuwe subsidieplafonds voor 2020 bekendgemaakt.

Voor de volgende regelingen zijn de subsidieplafonds verhoogd:

  • Subsidieregeling energiebesparende maatregelen (geld terug actie) (USOVEMB): van € 200.000 naar € 314.906;
  • Subsidieregeling hernieuwbare energie en energiebesparing (USOVHEE): van € 400.000 naar € 1,4 miljoen (waarvan € 1 miljoen voor aanvragen ingediend tussen 3 augustus en 16 september 2020);
  • Subsidieregeling verbeteren condities voor aandachtsoorten 2.0 (USOVAS2): van € 200.000 naar € 380.000;
  • Subsidieregeling voucherregeling startende ondernemers (De Startversneller) (USOVVSO): van € 153.580 naar € 319.227. Vanaf 1 juli 2020 kunnen er binnen deze regeling overigens geen aanvragen meer worden ingediend voor training of opleiding, met uitzondering van de aanvragers die voor 1 juli 2020 een subsidie hebben aangevraagd voor coaching, die aanvragers kunnen subsidie voor training of opleiding aanvragen tot uiterlijk op 1 september 2020.


Daarnaast zijn alvast de subsidieplafonds bekendgemaakt voor de volgende (nog te publiceren) nieuwe regelingen:

  • Subsidieregeling ecologisch bermbeheer gemeenten: € 120.000;
  • Subsidieregeling kennisondersteuning Agro&Food in Overijssel 2020: € 174.105;
  • Subsidieregeling niet actief beveiligde overwegen (NABO): € 2,5 miljoen;
  • Subsidieregeling nul-schade-aanpak wilde zwijnen: € 50.000;
  • Subsidieregeling opstellen bidbook streekeigen landschapsbeheer Overijssel: € 180.000.


Bovenstaande nieuwe regelingen zullen binnenkort officieel worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

Terug naar overzicht