Nieuws

jul
3

Nieuwe FCP-regeling voor immaterieel erfgoed in stedelijke context

Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) heeft de Regeling immaterieel erfgoed in stedelijke context (IESFCP) gepubliceerd.

Met deze nieuwe regeling stimuleert het fonds om mensen in stedelijke context met elkaar in verbinding te brengen door de beoefening en beleving van immaterieel erfgoed. Door deze verbindingen wordt de sociale waarde van het erfgoed benut en wordt het borgen, ontwikkelen en doorgeven ervan gestimuleerd.

Subsidie kan worden aangevraagd door een in het Koninkrijk der Nederlanden gevestigde stichting of vereniging met rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk, die zich inzet voor immaterieel erfgoed of erfgoedbeoefening dan wel die een erfgoedgemeenschap vertegenwoordigt.

Subsidie kan worden aangevraagd voor een project dat ontwikkeld wordt voor of door gemeenschappen, beoefenaars, groepen of netwerken. De aanvraag is gericht op het stimuleren, beoefenen, zichtbaar maken, mogelijk maken, ontwikkelen of doorgeven van immaterieel erfgoed in stedelijke context.

De subsidie bedraagt maximaal 75% van de voor subsidie in aanmerking komende projectkosten en varieert van minimaal € 2500 tot maximaal € 50.000 per project.

Aanvragen kunnen van 13 juli 2020 tot en met 31 juli 2021 worden ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. In totaal is € 400.000 subsidie te verdelen.

Terug naar overzicht