Nieuws

jul
3

Jaarverslag OPZuid 2018: nog € 40 miljoen beschikbaar

Stimulus heeft het jaarverslag OPZuid 2018 'Van Euro tot Impact' gepubliceerd. Tot en met 2018 is voor ruim € 100 miljoen subsidie verleend aan 111 projecten. Tweederde van het totaal beschikbare budget is hiermee besteed.

2019 en 2020
Er is nog € 40 miljoen beschikbaar voor projecten die in de komende één à twee jaar geselecteerd zullen worden. Voor de resterende programmaperiode zal meer aandacht worden geschonken aan de communicatie rond het thema 'Bevordering duurzame energie' om meer en betere projecten te krijgen die passen binnen dat thema.

Omdat er tot nu toe weinig projecten zijn ingediend ter versterking van de innovatiekracht binnen de sectoren logistiek, biobased en maintenance, zal ook daar een focus worden aangebracht. De subsidiemogelijkheden die in 2019 aan worden geboden, zullen op deze thema's gericht zijn.

Eerste stappen nieuw programma
In overleg met vertegenwoordigers van bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en andere partijen uit het speelveld, heeft Stimulus inmiddels een eerste schets opgesteld voor een nieuw programma in de regio Zuid-Nederland dat vanaf 2021 zal starten. Zuid-Nederland heeft de ambitie om een strategie uit te stippelen die niet alleen toegepast kan worden op het nieuwe OPZuid, maar ook op andere Europese, nationale en regionale programma's.

In de schets is volgens Stimulus veel aandacht voor de belangrijke uitdagingen waar onze maatschappij voor staat. De programma's willen deze uitdagingen omzetten in kansrijke projecten die baanbrekende oplossingen bieden.

Zie voor meer informatie: https://www.stimulus.nl/opzuid/van-euro-tot-impact-jaarverslag-opzuid-2018/

Terug naar overzicht