Nieuws

jul
3

Elfde oproep voor programma Take-off gepubliceerd

NWO heeft drie oproepen gepubliceerd voor het Take-off WO-programma. De oproepen hebben betrekking op de najaarsronde 2019, in totaal de elfde oproep voor het programma.

Take-off richt zich op het faciliteren en stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten, TO2-instituten en door NWO erkende onderzoeksinstituten. Het is een wetenschapsbreed programma dat open staat voor aanvragen uit alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma). Het programma bestaat uit twee onderdelen:

  • haalbaarheidsstudies (fase 1); en
  • vroegefasetrajecten (fase 2).


Take-off WO fase 1 - haalbaarheidsstudies
Het Take-off WO-programma, onderdeel haalbaarheidsstudies, verstrekt subsidies aan onderzoekers met een vaste (deeltijd)aanstelling aan Nederlandse universiteiten en door NWO erkende onderzoeksinstituten voor het doen van een haalbaarheidsstudie naar de kans op commerciële toepassing van innovatieve onderzoeksresultaten welke ontwikkeld zijn binnen genoemde onderzoeksinstellingen. De hoogte van de subsidie is maximaal € 40.000.

Voor meer informatie zie: https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/take-off/take-off-fase-1---haalbaarheidsstudies-wo/take-off-fase-1-haalbaarheidsstudies-wo.html

Take-off TO2 fase 1 - haalbaarheidsstudies
Het Take-off TO2-programma, onderdeel haalbaarheidsstudies, verstrekt subsidies aan oprichters van een startende onderneming die kennis hebben overgenomen of bezitten van erkende TO2-instellingen. De hoogte van de subsidie is maximaal € 40.000.

Voor meer informatie zie: https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/take-off/take-off-fase-1---haalbaarheidsstudies-to2/take-off-fase-1-haalbaarheidsstudies-to2.html

Take-off fase 2 - vroegefasefinanciering
Het Take-off-programma, onderdeel vroegefasefinanciering, verstrekt subsidies aan oprichters van een startende onderneming die kennis hebben overgenomen of bezitten van Nederlandse universiteiten, door NWO erkende onderzoeksinstituten, erkende TO2-instellingen, en Nederlandse hogescholen. De subsidie heeft de vorm van een geldlening tot een maximum van € 250.000 voor de uitvoering van vroegefasetrajecten op basis van kennisinnovaties.

Voor meer informatie zie: https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/take-off/take-off-fase-2---vroegefasetrajecten-wo-hbo-to2/take-off-fase-2-vroegefasetrajecten-wo-hbo--to2.html

Aanvragen
Intentieverklaringen kunnen van 12 juli tot en met 3 september 2019, 14.00 uur, worden ingediend via e-mail. De deadline voor het indienen van volledige aanvragen is 1 oktober 2019, 14.00 uur. Volledige aanvragen kunnen worden ingediend via ISAAC, het digitale aanvraagsysteem van NWO.

Terug naar overzicht