Nieuws

jul
3

Half juli nieuwe ronde ZonMw STIP

Half juli opent ZonMw een nieuwe ronde van Stimulering Toepassing In de Praktijk (STIP) binnen het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG). De ronde wordt uitgezet voor het vormen van één samenwerkingsverband dat de kennis rondom de interventies voorafgaand en gedurende de trajecten gaat bundelen, en de lokale implementatieprojecten gaat ondersteunen. Begin 2019 zal daarnaast de STIP Ronde 4 met als onderwerp Therapietrouw opengaan.

De vierde ronde zal zich richten op kleinschalige projecten op lokaal niveau met een focus op het gebruik van therapietrouw interventies.

 

De STIP ronde is specifiek bedoeld voor projecten gericht op een breed onderkend probleem uit de praktijk. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan projecten met betrekking tot het toegankelijk maken en toepassen van kennis in de praktijk, praktijkverbeterprojecten of verbetering van de organisatie en/of kwaliteit van de (farmacotherapeutische) zorg. Het is nadrukkelijk van belang dat dergelijke projecten kennis opleveren die bijdraagt aan de landelijke implementatie van oplossingen voor de betreffende knelpunten in de zorg.

 

Doel van het programma GGG is het efficiënter, veiliger en doeltreffender inzetten van bestaande geneesmiddelen. GGG richt zich op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg, zowel op het niveau van het geneesmiddel alsook op het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse zorg.

Terug naar overzicht