Nieuws

jul
3

Budget MIT Noord-Holland verhoogd

De provincie Noord-Holland heeft de budgetten voor de Uitvoeringsregeling voor MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren Noord-Holland (MIT Noord-Holland) verhoogd. Voor haalbaarheidsprojecten wordt het budget verhoogd van € 1.152.000 naar € 1.440.000. Het budget voor R&D-samenwerkingsprojecten wordt verhoogd naar € 3.360.000. Dit was € 2.688.000.

Het ministerie van EZK en de regio’s (provincies) stellen gezamenlijk budget beschikbaar voor de subsidieregeling MIT. Doel is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. De 'Uitvoeringsregeling voor MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren' van de provincie komt voort uit deze samenwerking. De Noord-Hollandse regeling is bedoeld voor mkb-bedrijven die actief zijn in de bedrijfstakken: agri & food, biobased economy, chemie, creatieve industrie, energie, logistiek, tuinbouw & uitgangsmaterialen of water.

Terug naar overzicht