Nieuws

jul
3

Stand van zaken budget voor landelijke MIT-regeling per 29 juni 2017

Op de openingsdag van de MIT-regeling (11 april) zijn voor de landelijke MIT-regeling bij RVO.nl ruim 400 voorstellen voor Haalbaarheidsprojecten/Innovatieadviesprojecten ingediend. Hiervan zijn op 6 juni 128 voorstellen toegekend en daarmee is het beschikbare budget van € 3 miljoen uitgeput. Het budget voor kennisvouchers is nog niet overschreden.

RVO geeft op haar website een overzicht met de actuele stand van zaken. 

 

Sinds 2015 stellen het ministerie van Economische Zaken en de regio’s (provincies) gezamenlijk het budget beschikbaar voor de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Het doel is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. Als een aanvraag voor een subsidie voor een MIT-innovatie-adviesproject, een MIT-haalbaarheidsproject of een MIT-R&D-samenwerkingsproject is ingediend bij een provinciebestuur en indien dat bestuur de aanvraag niet in behandeling kan nemen, neemt de minister de aanvraag in behandeling. Kennisvouchers en advies van innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten zijn alleen landelijk beschikbaar.

Terug naar overzicht