Nieuws

jul
3

Budget voor Adviesproject Limburg Makers uitgeput

LIOF laat weten dat het budget voor 2017 voor adviesprojecten van Limburg Makers is uitgeput. Vanaf begin 2018 zal de regeling weer geopend worden voor nieuwe aanvragen. Voor de beide andere onderdelen, innovatieprojecten en kennistrajecten is nog wel budget beschikbaar.

Met LimburgMakers krijgt het MKB in de maakindustrie een integraal stimulerings- en ondersteuningsprogramma aangeboden waarmee zij zich verder kan ontwikkelen en haar concurrentievermogen structureel kan verbeteren. Naast advies over bedrijfsprocessen en advies over het innovatieproces (van idee tot business plan), biedt het programma de volgende subsidies:

  • Adviesproject: hiermee kunt u een externe deskundige inhuren die u ondersteunt bij de verbetering van bedrijfsprocessen, en/of onderzoek naar toepassingsmogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen;
  • Innovatieproject: deze subsidie wordt verstrekt om nieuwe innovatieve, logistieke innovaties te ondersteunen en te versnellen;
  • Kennistraject: het doel van deze subsidie is het verbinden van WO- en HBO-kennisinstellingen in Limburg aan MKB-bedrijven in de logistiek en vice versa om daarmee kennisuitwisseling te stimuleren. U kunt een aanvraag indienen voor studentondersteuning. Ook kan de subsidie worden ingezet voor masterclasses bij onderwijsinstellingen.

Terug naar overzicht