Nieuws

jul
3

ZonMw-oproep Meer Kennis met Minder Dieren - Toepassen van innovaties

ZonMw heeft een nieuwe oproep geplaatst binnen het programma Meer Kennis met Minder Dieren. Deze oproep 'Toepassen van Innovaties' richt zich op vermindering en/of vervanging van dierproeven binnen onderzoek naar kanker, hart- en vaatziekten, obesitas en/of neurodegeneratieve ziekten. Sluitingsdatum voor het indienen van een projectidee is 8 oktober 2015. Voor de oproep is een budget van circa 3,5 miljoen beschikbaar. Per project is de bijdrage maximaal 500.000.

De oproep 'Toepassen van Innovaties' heeft als hoofddoelstelling om op menselijk materiaal, weefsel, cellijnen en/of data gebaseerde innovatieve methodieken toe te passen bij onderzoek binnen de ziektegebieden kanker, hart- en vaatziekten, obesitas en/of neurodegeneratieve ziekten. Hierbij worden dus geen dierproeven gedaan. Het gaat niet om de ontwikkeling van nieuwe technieken, maar om het toepassen van innovaties, zoals organ-on-a-chip modellen, 3D tissue engineering, organoid culturen, (stam)celtechnologieën, omics technologieën en/of systeembiologie, maar ook andere innovaties zijn mogelijk.

Er dient sprake te zijn van een (inter)nationale samenwerking met andere onderzoeksgroepen. Daarnaast bevat het project een multidisciplinaire samenwerking. Betrokkenheid van een private partij is een vereiste. Indien relevant dienen ook regulatoire instanties te worden betrokken. Aanvragen kunnen worden ingediend door onderzoekers van Nederlandse universiteiten, NWO- en KNAW-instituten, RIVM, TNO, HBO-instellingen en het Nederlands Kanker Instituut. Medewerkers van andere onderzoeksinstituten kunnen slechts aanvragen indienen, indien aan verschillende criteria wordt voldaan.

Terug naar overzicht