Nieuws

jul
3

TKI HTSM presenteert Holland High Tech Visiedocument 2025

Het Topteam van de Topsector High Tech Systemen en Materialen heeft het Holland High Tech Visiedocument 2025 gepubliceerd. Dit document dient als basis voor de komende Kennis-en innovatieagenda 2016-2019 van de topsector HTSM. Het document zal ook gebruikt worden door VNO-NCW als input voor het Visiedocument Topsectoren 2025. Klik hier voor inzage in het document.

De topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) omvat een aantal nauw met elkaar verweven maakindustrieën: de machine- en systeemindustrie, automotive, lucht- en ruimtevaart en materialen inclusief staal. Kennis op het gebied van materialen en fotonica/optica speelt hierbij een steeds belangrijkere rol; ICT maakt een integraal onderdeel uit van de ontwikkelingen in dit veld. De topsector high tech is hiermee een belangrijke “enabler” voor veel andere toepassingssectoren zoals energie, chemie, life sciences en food.


De topsector HTSM heeft de Stichting Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI HTSM) opgericht om de publiek-private samenwerking binnen deze topsector vorm te geven. Het TKI is gehuisvest bij de Stichting FOM.
Het TKI HTSM coördineert de roadmaps, stelt het innovatiecontract samen, faciliteert de aanvraag en inzet van TKI-toeslag (voor publiek-privaat onderzoek) en de aansluiting bij Europese programma’s (Horizon2020, Eureka). Ook richt het TKI zich specifiek op het beter betrekken van universitair onderzoekers en het mkb.

Terug naar overzicht