Nieuws

jul
3

Subsidie voor ontwikkeling forten in Gelderland gewijzigd

Binnen het thema Gelderse Gebiedsontwikkeling kan er in Gelderland subsidie worden verstrekt voor verschillende soorten cultuurhistorische objecten, waaronder de ontwikkeling van forten. En van de onderdelen binnen dit thema is Ontwikkeling van forten, dat met ingang van 7 juli a.s. op een groot aantal punten wordt gewijzigd.

De activiteiten, waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, zijn aangepast. Behalve subsidie voor (voorbereiding van de) restauratie van een waterliniefort kan er ook subsidie worden aangevraagd voor de (voorbereiding van de) modernisering / fysieke verbetering behorende bij een waterliniefort.

De subsidievoorwaarden zijn uitgebreid. Voortaan komen alleen nog maar de kosten, die rechtstreeks met de activiteiten verband houden, voor subsidie in aanmerking. De subsidie voor modernisering / fysieke verbetering behorende bij een waterliniefort of de voorbereiding hiervan wordt alleen verstrekt, als jaarlijks minimaal 80% van de tijd- of ruimtecapaciteit van de infrastructuur bij een waterliniefort voor cultuur wordt gebruikt.

Daarnaast is de maximale bijdrage aan subsidie fors verhoogd naar € 1 miljoen per aanvraag. Er is nog geen nieuw subsidieplafond vastgesteld voor 2015.

Terug naar overzicht