Nieuws

jul
3

Openstellingsbesluit agrarisch natuurbeheer Friesland 2016 gepubliceerd

Op 1 januari 2016 gaat het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) 2016 in. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige SNL hebben betrekking op het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De provincie Friesland heeft daarom in dit kader een Openstellingsbesluit agrarisch natuurbeheer gepubliceerd. De SNL 2016 staat voor aanvragen van nieuwe subsidie voor agrarisch natuurbeheer open van 4 juli tot en met 1 augustus 2015. De beschikbare budgetten worden over deelgebieden verdeeld. De subsidieplafonds zijn als volgt:


Open akkerland: € 2.387.268 voor de totale periode van 6 jaar (€ 397.878 per jaar), voor het deelgebied noordoost Fryslân;

Open Grasland:


€ 90.438 voor de totale periode van 6 jaar (€ 15.073 per jaar), voor het deelgebied zuidoost Fryslân,

€ 7.302.456 voor de totale periode van 6 jaar (€ 1.217.076 per jaar), voor het deelgebied midden Fryslân,

€ 6.202.524 voor de totale periode van 6 jaar (€ 1.033.754 per jaar), voor het deelgebied noordelijke wouden,

€ 6.570930 voor de totale periode van 6 jaar (€ 1.095.155 per jaar), voor het deelgebied zuidwest Fryslân,

€ 1.389.786 voor de totale periode van 6 jaar (€ 231.631 per jaar), voor het deelgebied noordoost Fryslân,

€ 7.295928 voor de totale periode van 6 jaar (€ 1.215.988 per jaar), voor het deelgebied De Waddeneilanden,

€ 855.900 voor de totale periode van 6 jaar (€ 142.650 per jaar), voor het deelgebied west Fryslân;Voor Droge Droogadering:


€ 5.031.690 voor de totale periode van 6 jaar (€ 838.615 per jaar), voor het deelgebied zuidoost Fryslân,
€ 6.643.266 voor de totale periode van 6 jaar (€ 1.107.211 per jaar), voor het deelgebied noordelijke wouden,

€ 449.766 voor de totale periode van 6 jaar (€ 74.961 per jaar), voor het deelgebied De Waddeneilanden;Voor Natte Dooradering: € 150.000 voor de totale periode van 6 jaar (€ 25.000 per jaar), voor het deelgebied west Fryslân;

Voor Open Grasland gecombineerd het leefgebied met de aanduiding Natte Dooradering:
€ 0 voor de voor de totale periode van 6 jaar (€ 0 per jaar);

Voor Natte Dooradering gecombineerd met het leefgebied met de aanduiding Droge Dooradering:
€ 545.568 voor de totale periode van 6 jaar (€ 90.928 per jaar), voor het deelgebied noordelijke wouden;

Voor Water: € 0 voor de totale periode van 6 jaar (€ 0 per jaar).


Aanvragen kunnen worden ingediend via het digitale Begeleidingsformulier Gebiedsaanvraag Agrarische Collectieven, of op papier bij de provincie.  

Vanaf 2016 gaat het agrarisch natuur- en landschapsbeheer uit van een collectieve aanpak, waarbij het beheer op de meest kansrijke gebieden wordt ingezet. De subsidie zal vanaf dat moment worden aangevraagd door agrarische collectieven. Agrariërs kunnen individueel geen vergoeding meer aanvragen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Terug naar overzicht