Nieuws

jul
3

NWO opens last round TOP-PUNT in July

NWO Chemische Wetenschappen stelt half juli de laatste ronde van de TOP-PUNT subsidies open. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 15 september 2015. In totaal wordt er 5,25 miljoen beschikbaar gesteld. Er kunnen subsidies tot 1,75 miljoen worden aangevraagd door een team van twee drie hoogleraren, van wie er ten minste twee werkzaam moeten zijn in een chemisch zwaartepunt uit het Sectorplan Natuur- en Scheikunde, per universiteit vastgesteld door de commissie-Breimer in het Advies implementatie Sectorplan natuur- en scheikunde. 

Meer informatie over de call is half juli is te vinden op de website www.nwo.nl/cw/top.

Terug naar overzicht