Nieuws

jul
3

NWO financiert vijf innovatie PPS-projecten in ICT, nieuwe ronde KIEM in aantocht

Het bestuur van NWO Exacte wetenschappen heeft vijf projecten gehonoreerd binnen het programma Innovatieve publiek-private samenwerking in ICT (IPPSI). Het gaat om één TA-aanvraag en vijf KIEM-projecten. IPPSI KIEM (Kennis-Innovatie Mapping) zal binnenkort overigens weer opengesteld worden voor het indienen van aanvragen. IPPSI TA (Technology Area) blijft voorlopig gesloten voor het indienen van aanvragen. KIEM-projecten zijn kleine projecten van maximaal 12 maanden, waarin minstens één kennisinstelling samenwerkt met minstens één private partner. Naast de negen eerder gehonoreerde aanvragen zijn de volgende vier nieuwe KIEM-aanvragen gehonoreerd:

Slim meten van wegen - Hoofdaanvrager: Prof. dr. ing. P.J.M. Havinga (UTwente);
MRI Analyse met Diepe Neurale Netwerken - Hoofdaanvrager: Prof. dr. M.Welling (UvA);
BRetoPI – Van eisen aan de bedrijfsvoering naar procesverbetering - Hoofdaanvrager: Prof. dr. ir. H.A. Reijers (VU);
Overzicht door Inzicht - Slim en robuust monitoring systeem voor bruggen - Hoofdaanvrager: Prof. dr. ing. P.J.M. Havinga, (UTwente).

TA-projecten zijn grote meerjarige projecten, waarin minstens twee kennisinstellingen samenwerken met minstens één private partner. Naast de twee eerder gehonoreerde aanvragen is één nieuwe TA-aanvraag gehonoreerd:

ICT-gebaseerde Innovaties in de Strijd Tegen Kanker - Hoofdaanvrager: Dr. P.A.N. Bosman (CWI).

Terug naar overzicht