Nieuws

jul
3

Noord-Holland publiceert nieuwe subsidie voor water als economische drager, watertoerisme en waterrecreatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de eerder aangekondigde Uitvoeringsregeling subsidie Water als Economische Drager, watertoerisme en waterrecreatie, Noord-Holland 2015 gepubliceerd. Met deze regeling kan subsidie worden aangevraagd voor activiteiten die betrekking hebben op riviercruisevaart en sloepennetwerken. Hiervoor is voor 2015 in totaal 600.000 beschikbaar.
Voor de aanleg en uitbreiding van aanlegkades, steigers en openbare voorzieningen voor de riviercruisevaart over binnenwateren bedraagt het subsidieplafond € 500.000. Aanvragen kunnen tot en met 30 september 2015 worden ingediend. Indien het subsidieplafond wordt bereikt, zullen de ingediende aanvragen voor dit onderdeel op een prioriteitenlijst worden gerangschikt, waarbij de aanvragen met de meeste punten als eerste wordt gehonoreerd.

Voor de aanleg en uitbreiding van aanlegkades, steigers en openbare voorzieningen ter ondersteuning van de realisatie van sloepennetwerken bedraagt het subsidieplafond € 100.000. Aanvragen kunnen tot en met 31 oktober worden ingediend. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Terug naar overzicht