Nieuws

jul
3

Nieuwe Friese uitvoeringsagenda vastgesteld

In mei presenteerde het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Friesland het coalitieakkoord. Hieraan is nu ook de uitvoeringsagenda gekoppeld, waarin beschreven wordt hoe de resultaten uit het akkoord geboekt moeten gaan worden. Er wordt aangegeven hoeveel geld de coalitie voor de verschillende thema's wil reserveren. In totaal komt dit neer op een investering van 342 miljoen.

Het coalitieakkoord en de uitvoeringsagenda van het college 2015-2019 zetten met name in op de Friese infrastructuur. Hiervoor komt bijna € 100 miljoen beschikbaar. Het programma Wurkje foar Fryslân, dat zich richt op de bevordering van de werkgelegenheid in de provincie zal worden voortgezet onder de titel Wurkje mei Fryslân. Ook komt er volop ruimte voor projecten op het gebied van de leefbaarheid. Voor het Iepenmienskipsfûns Fryslân wordt de komende periode € 27 miljoen geïnvesteerd.

De uitvoeringsagenda en het coalitieakkoord zijn hier te downloaden.

Terug naar overzicht