Nieuws

jul
3

Gelderland stelt diverse nieuwe subsidieplafonds vast

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben de subsidieplafonds voor 2015 bekendgemaakt. De subsidies zijn onderdeel van de Subsidieregeling Vitaal Gelderland (SVG) 2011. Vanuit deze verordening kan subsidie worden versterkt voor eenmalige activiteiten of het starten er van. De nieuwe subsidieplafonds zijn met ingang van 7 juli aanstaande van toepassing. De volgende bedragen zijn vastgesteld:


Titel Erfgoed: € 297.000, voor Instandhouding historische molens en stoomgemalen;

Titel Economisch beleid:


€ 3 miljoen, voor Herstructureren van de fysieke bedrijfsomgeving,

€ 500.000, voor Bedrijfsverplaatsingen,

€ 50.000, voor Digitale bereikbaarheid,

€ 100.000, Samenwerking fysieke bedrijfsomgeving) een bedrag van € 100.000;
Titel Energietransitie en Energie- en milieutechnologie (EMT):

€ 250.000, voor Projectsubsidies,
€ 250.000,
voor Onderzoeksinfrastructuur voor economische activiteiten,€ 75.000, voor Energiedisplays voor scholen.Voor de Tijdelijke verordening mobiliteit Stadsregio Arnhem Nijmegen is voor 2015 een stadsplafond vastgesteld van € 1 miljoen.

Een subsidieplafond van € 0 voor 2015 is vastgesteld voor:  


Titel Natuur en landschap:
Rustgebieden voor ganzen;

Titel Mobiliteit, paragraaf Fietsvoorzieningen, onderdeel Realisatie van nieuwe snelfietsroutes;

Titel Topsectoren en Innovatie:


Versnellen van innovaties Food, Health en Maakindustrie, 

Collectief onderzoek,

Projectsubsidie,

Onderzoeksinfrastructuur voor economische activiteiten,

Proeftuinen voor marktintroducties,
Ondersteunen innovatieve starters,

Internationalisering,

Verkleinen arbeidsmarktdiscrepantie sectoren Food, Health en Maakindustrie,

Ondersteuning Valleybureaus als innovatiecluster,

Aanjagen en stimuleren van regionale gebiedsontwikkeling;


Titel Economisch beleid:


Verbeteren positie van starters,

Versnellen van innovaties in logistiek, vrijetijdseconomie en de creatieve sector.
Ook voor de Verordening Leningverstrekking Betuwse Bloem is voor 2015 een subsidieplafond van € 0 vastgesteld.

Terug naar overzicht