Nieuws

jul
3

Geen subsidie meer voor dorpsinitiatieven in Drenthe

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben besloten het subsidieplafond voor het Uitvoeringsbesluit Dorpsinitiatieven op 0 vast te stellen. Voor de periode 1 augustus tot en met 30 september 2015 kunnen dan ook geen aanvragen meer worden ingediend. Eerder nog werd aangekondigd dat voor deze ronde 450.000 beschikbaar zou zijn.
Met het Uitvoeringsbesluit Dorpsinitiatieven provincie Drenthe kan de provincie subsidie verstrekken voor dorpsinitiatieven, die bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in de Drentse dorpen, voor zover het betrekking heeft op één van de volgende thema's:


het verbeteren van de kwaliteit van de omgeving waarin mensen wonen, recreëren en werken;

het realiseren van een goede fysieke ontsluiting van het platteland;

het bereikbaar houden van maatschappelijke functies op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn, maatschappelijke opvang en/of medische zorg;

het versterken van de sociaal-economische positie van het platteland;

het creëren of ondersteunen van de wisselwerking en samenwerking tussen mensen en organisaties op (boven)lokaal niveau.


Drenthe heeft aangekondigd de regeling laagdrempeliger te willen maken. In het najaar van 2015 volgen meer details.

Terug naar overzicht