Nieuws

jul
3

Friesland verlaagt subsidieplafond Vestigingsregeling Fryslan krediet

Gedeputeerde Staten van Friesland hebben besloten het subsidieplafond voor de Vestigingsregeling Fryslan krediet te verlagen naar 2.920.000. Het nieuwe subsidieplafond is van toepassing op de periode 15 maart 2015 tot en met 31 december 2017. Met de regeling wordt regionale investeringssteun geboden aan nieuwe en bestaande bedrijven in de provincie voor een economische activiteit.
De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een lening, voor investeringen in:


nieuwe vestigingen van nog niet in Fryslân gevestigde bedrijven en daarmee samenhangende werkgelegenheid; of

diversificatie van economische activiteiten van reeds bestaande bedrijven in Fryslân door uitbreiding met nieuwe bedrijfsactiviteiten die tot voorheen buiten Fryslân werden uitgevoerd en de daarmee samenhangende werkgelegenheid.

Terug naar overzicht