Nieuws

jul
3

Waddenfonds in september weer open voor aanvragen

Vanaf 17 september tot en met 5 november 2014 kunnen er aanvragen voor subsidie worden ingediend bij het Waddenfonds. In totaal wordt er € 23,75 miljoen beschikbaar gesteld. Dit bedrag is verdeeld over verschillende thema’s. Een aanvraag moet passen binnen de doelstellingen van het Waddenfonds. In 2015 zal een nieuwe openstellingsperiode volgen.

Voor de openstelling gelden de volgende subsidieplafonds: 
• Thema Natuur € 10.000.000;
• Thema Water € 3.000.000;
• Thema Verduurzaming energiehuishouding € 3.250.000;
• Thema Duurzame havens € 3.250.000;
• Thema Duurzame visserij € 3.250.000;
• Budget lokale innovaties € 1.000.000.

Projecten die meerdere doelen verbinden worden hoger gewaardeerd. De openstelling van het thema duurzame agrarische sector is opgeschort, vanwege het besluit tot nieuwe regels voor de toekenning van landbouwsubsidies door de Europese Commissie. De Nederlandse vertalingen van de nieuwe regels zijn nog niet beschikbaar. Verder blijven de thema’s ‘werelderfgoed, landschap en cultuurhistorie’ en ‘recreatie en toerisme’ gesloten omdat die nog nader uitgewerkt worden. Hiervoor wordt door de provincies betrokken bij het Waddenfonds nog een nader beleid geformuleerd. Half juli zal meer informatie gepubliceerd worden op de site van het Waddenfonds.

Terug naar overzicht