Nieuws

jul
3

Utrecht wijzigt regeling Asbestsanering

De provincie Utrecht heeft besloten om de subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop te verruimen. De regeling trad op 1 juli 2013 in werking. Met het huidige tempo van aanvragen zal het subsidieplafond niet worden bereikt voor de afloop van de regeling. De indientermijn wordt verlengd en de criteria worden verruimd. Hiermee hoopt de provincie alsnog zoveel mogelijk asbest op agrarische bestemmingen te verwijderen.

De belangrijkste wijzigingen van de regeling zijn:
• De aanvraagtermijn is met een jaar verlengd tot en met 31 augustus 2015;
• De doelgroep bestaat niet meer uit alleen agrarische ondernemingen, maar voortaan ook uit voormalig agrarische ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok;
• Verlaging van de ondergrens van de subsidieregeling van 400 m² naar 250 m² te verwijderen asbest;
• Verlaging van de ondergrens voor de te plaatsen zonnepalen van 15 kW-piek naar een capaciteit van tenminste 5 kW-piek;
• Verhoging van het subsidiebedrag van € 3 naar € 4,50 per m²;
• Verhoging van de maximale subsidie van € 7.500 naar € 15.000.

Het subsidieplafond voor de gehele regeling bedraagt € 756.740. Hiervan zal € 226.827 beschikbaar komen voor eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok.

Terug naar overzicht