Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
3

Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân en een aantal subsidieplafonds gepubliceerd

Met de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân kan de provincie Friesland subsidie verstrekken voor projectsubsidies op het gebied van: het vergroten van het innovatievermogen; de beschikbaarheid van bedrijfsfinanciering; het versterken van menselijk kapitaal; het vergroten van organiserend vermogen; het vergroten van de aantrekkelijkheid van de leefomgeving en het realiseren van tijdelijke werkgelegenheid. De subsidieregeling geeft een wettelijke grondslag aan de Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân

Voor een aantal hoofdstukken zijn de bijbehorende subsidieplafonds gepubliceerd. Het betreft:
• Friese Energiepremie 2013-2015: € 11.200.000;
• Participatieregeling bijzondere huurprojecten: € 20 miljoen;
• Herbestemmingsregeling: € 1 miljoen;
• Subsidieregeling voor vuilwaterinnamevoorzieningen: € 575.000.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 15 september tot en met 31 december 2014.

Terug naar overzicht