Nieuws

jul
3

Ook verruiming asbestregeling in Noord-Holland

De huidige stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, Zonnepanelen erop’ in Noord-Holland wordt verruimd en verlengd. In juni besloten alle provincies al tot aanpassingen om zo de subsidieregeling voor een breder publiek interessant te maken. Subsidie kan worden aangevraagd om asbestdaken te vervangen voor daken met zonnepanelen. De doelgroep wordt uitgebreid. Bovendien wordt de indientermijn verlengd en worden de criteria verruimd.

Vanaf 1 juli jl. kunnen, naast agrariërs, ook voormalig agrarisch ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok gebruikmaken van de aangepaste regeling. Bovendien worden de eisen voor de subsidieaanvraag versoepeld en wordt het subsidiebedrag verhoogd. Zo wordt het minimum oppervlak aan asbestdak, dat gesaneerd moet worden, verlaagd van 400m² naar 250m² en kunnen er meerdere typen zonnepanelen geplaatst worden. Ook wordt het subsidiebedrag verhoogd van € 3 per m² naar € 4,50 per m².

De regeling staat open tot 1 september 2015. Met de regeling hopen de provincies ongeveer 4 miljoen m² dak te saneren. Op http://www.asbestvanhetdak.nl/ kunnen geïnteresseerden kijken of ze voor de regeling in aanmerking komen en hoe de subsidie kan worden aangevraagd.

Terug naar overzicht