Nieuws

jul
3

Drenthe: 1,2 miljoen extra voor zonnelening particulieren

Gedeputeerde Staten van Drenthe willen vanwege het grote aantal aanvragen 1,2 miljoen extra beschikbaar stellen voor de zonnelening. Deze duurzaamheidslening voor hernieuwbare energie kan worden aangevraagd door particulieren in Drenthe voor maatregelen, gericht op opwekking van zonne-energie. De lening heeft een aanzienlijk lager rentepercentage dan een lening bij de reguliere bank. Voor de zonnelening, die per 1 januari 2014 van kracht is, had het college al 1,2 miljoen beschikbaar.

Na een evaluatie blijkt het beschikbare budget in bijna alle gemeenten al te zijn uitgeput en lijkt minimaal het dubbele op korte termijn uitgezet te kunnen worden. Aan de verdubbeling van het budget per gemeente stelt het college de eis dat de gemeente zelf ook een vergelijkbaar bedrag extra beschikbaar stelt, een informatiebijeenkomst organiseert en de online zonnekaart nog 4 jaar in de lucht houdt.

Een particulier dient per aanvraag tenminste € 2.500 aan kosten voor energiebesparende maatregelen te maken. De lening bedraagt maximaal € 7.500. Per particulier kan slechts eenmaal een lening worden ontvangen.

Terug naar overzicht