Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
3

Subsidie voor rijksmonumenten in Noord-Holland

Gedeputeerde Staten hebben de Uitvoeringsregeling restauratiesubsidies rijksmonumenten Noord-Holland 2013 vastgesteld. Voor het onderdeel 'een natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van een rijksmonument, of die belast is met de exploitatie en het behoud van het rijksmonument' is een subsidieplafond vastgesteld van € 3.025.950. Het subsidieplafond voor het onderdeel 'een organisatie voor monumentenbehoud die belast is met het eigendom, het behoud, de exploitatie of de herbestemming van rijksmonument zonder woonfunctie' is eveneens vastgesteld op € 3.025.950.

De Uitvoeringsregeling en de bjibehorende subsidieplafonds zullen binnenkort bekend worden gemaakt in het Provinciaal Blad, echter pas nadat Provinciale Staten de Zomernota van 2013 heeft vastgesteld.

Terug naar overzicht