Nieuws

jul
3

Nieuw NWO onderzoeksprogramma over samenwerking tussen bedrijven en douane

Tot en met 29 oktober 2013 kunnen bij NWO aanvragen worden ingediend voor de nieuwe call for proposals Innovation in Supply Chains Compliance and Border Management (ISCOM). NWO werkt in deze call samen met de Nederlandse douane en bedrijven. Wetenschappers kunnen in samenwerking met partners financiering aanvragen voor dit interdisciplinaire onderzoeksprogramma dat zich richt op het vernieuwen en efficiënter maken van de samenwerking tussen bedrijven en de douane binnen de Topsector Logistiek. De call is gebaseerd op de roadmap ‘Trade Compliance & Control’ van de Uitvoeringsagenda van de Topsector Logistiek en maakt deel uit van het TKI Logistiek, waarbinnen NWO samenwerkt met o.a. Dinalog en TNO. Projectvoorstellen kunnen worden ingediend op één van de volgende drie gebieden of een combinatie hiervan:
• Compliance Management;
• ICT-infrastructuur;
• Wet- en Regelgeving.

Er is een budget beschikbaar van € 1.500.000. De Douane levert daarnaast ondersteunend een in-kind bijdrage van € 200.000. De financiële bijdrage ligt tussen de € 400.000 en € 750.000. In september wordt er een matchmakingsevent georganiseerd om het (Nederlandse) bedrijfsleven, de douane en wetenschappers samen te brengen om gezamenlijk relevante vraagstukken te verkennen.

Terug naar overzicht