Nieuws

jun
3

Steun voor de gemeentelijke opvang van Oekraïners

Het doel van de regeling is het vergoeden van de kosten die gemeenten hebben gemaakt ten behoeve van het realiseren en exploiteren van de opvang en verstrekkingen aan ontheemden uit Oekraïne in de Gemeentelijke Opvang Oekraïne (GOO) en de Particuliere Opvang Oekraïne (POO). De regeling heeft betrekking op de vergoeding van de kosten voor de eerste acute fase van drie tot zes maanden (1 maart 2022 tot en met 1 juni 2022, eventueel verlengd tot en met 1 september 2022).

Vanuit de regeling worden specifieke uitkeringen verstrekt ter bekostiging van de volgende kosten:

  • a. de kosten van de verstrekkingen, bedoeld in artikel 6 van de Regeling opvang Ontheemden Oekraïne, waaronder de uitvoeringskosten, van de opvang van ontheemden in een opvangvoorziening van de gemeente binnen de gemeentegrens;
  • b. de kosten van de verstrekkingen, bedoeld in artikel 12, eerste tot en met vijfde lid, van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne;
  • c. de kosten voor de verstrekkingen, bedoeld in artikel 12, achtste en negende lid, van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne;
  • d. de uitvoeringskosten van de verstrekkingen aan ontheemden die verblijven in opvangvoorzieningen van particulieren, bedoeld in artikel 12 van de Regeling opvang ontheemden uit Oekraïne;
  • e. de transitiekosten voor opvang van ontheemden in de gemeentelijke opvang.


De kosten als bedoeld onder a tot en met d worden ambtshalve verstrekt. De transitiekosten als bedoeld onder e worden op aanvraag verstrekt.

Gemeenten ontvangen ter bekostiging van de kosten als bedoeld onder a, een normbedrag van minimaal € 100 per dag per gerealiseerde opvangplek. Gemeenten ontvangen ter bekostiging van de kosten als bedoeld onder b, een vergoeding van de werkelijke kosten per verstrekking als bedoeld in de Regeling opvang ontheemden Oekraïne. Gemeenten ontvangen ter bekostiging van de kosten als bedoeld onder c en d, een normbedrag per persoon waaraan een verstrekking is gedaan. Dit normbedrag wordt achteraf vastgesteld op basis van een monitoronderzoek. Gemeenten ontvangen ter bekostiging van de transitiekosten als bedoeld onder e, een vergoeding van de werkelijke kosten.

Aanvragen voor de transitiekosten als bedoeld onder e kunnen worden ingediend bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Terug naar overzicht