Nieuws

jun
3

Plafonds regionaal investeringsfonds mbo verhoogd

Het subsidieplafond voor de eerste aanvraagperiode van 2022 was € 15 miljoen. Na de eerste aanvraagperiode bleek dit subsidieplafond met € 115.638 overtekend. Hierdoor zou één aanvraag ondanks een voldoende beoordeling worden afgewezen. Er is besloten € 115.638 uit het subsidieplafond voor de tweede aanvraagperiode over te hevelen naar het subsidieplafond voor de eerste aanvraagperiode. Hierdoor kunnen alle aanvragen die met een voldoende zijn beoordeeld, worden toegekend.

Het subsidieplafond voor de tweede aanvraagperiode van 2022 was € 10 miljoen. Dit bedrag wordt verhoogd met de aan de regeling toegevoegde loon- en prijsbijstelling tranche 2022 in de voorjaarsnota 2022 van € 739.000 en verlaagd met € 115.638 als gevolg van de overheveling naar het subsidieplafond voor de eerste aanvraagperiode. Het subsidieplafond voor de tweede aanvraagperiode wordt daarmee € 10.623.362.

Over de regeling
Het doel van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019-2022 is het beschikbaar stellen van geld ten behoeve van samenwerkingsverbanden die bestaan uit publieke en private partijen en die ten doel hebben de aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt te verbeteren.

Terug naar overzicht